Üye Paneli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde Üniversite hastanesi olarak faaliyet göstermektedir. Üniversitemiz hastanesinin temeli 1976 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından atılmıştır. Sağlık Bakanlığının Eskişehir’deki 300 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Üniversitemize devri ile hastane kuruluş çalışmaları tamamlanarak Temmuz 1977’de Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi faaliyete geçmiş, hasta kabulü yapılarak rutin sağlık hizmetlerine başlanmıştır. 1991 yılı Eylül-Ekim aylarında eski hastane binasında birkaç Anabilim Dalı dışındaki diğer tüm birimler Meşelik Kampüsü’ne taşınmıştır. 1993 yılı sonunda şu an 1010 yatağı olan hastane bitirilerek taşınma işlemleri tamamlanmıştır. 18 Ağustos 1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kurulmuş ve hastane Anadolu Üniversitesi’nden ayrılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlanmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eskişehir merkezinin yanında Bilecik, Afyon, Kütahya’nın yer aldığı bölgede Üniversite Hastanesinin gerektirdiği tüm hizmetleri hastaların hizmetine sunmaya devam etmektedir.

1.Hastanemizde Genel Cerrahi Bölümü Translantasyon Ünitesinde bugüne kadar 13 böbrek ve 9 karaciğer nakli gerçekleştirilerek transplantasyon hastaları sağlıkla taburcu edildi. Tek kişilik izole odalarda deneyimli personelin hizmet verdiği Transplantasyon Ünitesi’nde, operasyonlar 34 kişilik uzman transplantasyon ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

2.Girişimsel Radyoloji Ünitesi birçok hasta için büyük cerrahi işlemler gerektirmeden basit girişimle önemli problemlerin çözülmesi için önemli bir uygulama alanıdır. Yeni yapılandırılan Girişimsel Radyoloji Ünitesi cihaz donanımı, poliklinik hizmetleri, ayaktan yatış birimi, kendine ait servisi ile Türkiye’de ve hatta Avrupa’da ilkler arasında yer almaktadır.

3.Yeni anjiyo cihazı ile hastanedeki cihaz sayısı 3’e çıkmış ve Anjiyo Ünitesi Eskişehir ve bölgenin en büyük ve en donanımlı anjiyo ünitesi haline gelmiştir. 3 anjiyo salonunda aynı anda yürütülen girişimsel işlemler ile daha fazla hastaya hizmet verilmektedir. Yeni anjiyo cihazı ile ameliyatsız kalp kapağı değişimi, doğuştan olan kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması, kalp damar tıkanıklıklarının balon ve stent ile açılması gibi operasyonlar daha hızlı ve güvenli şekilde yapılmaktadır.

4.Nöroloji İnme Ünitesi Eskişehir ve bölgesindeki hastalara hizmet vermektedir. Türkiye’de tek resmi protokol olan Eskişehir ve bölgesine Beyin Krizi Protokolü çerçevesinde Nöroloji Anjiografi cihazı kullanılmaktadır.

5.Çarpıntı oluşturan odaklar renkli haritalama sistemleri ile daha kolay tedavi edilebilmekte olması sebebiyle teknolojik gelişmelerin bir gereği olarak son teknolojiye sahip olan ülkemizdeki tek cihaz olan “Haritalama Yapabilen Elektrofizyoloji Cihazı” hizmete girmiştir.

6.Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’na Nöronavigasyon cihazı alımıyla bölgemizdeki öncü ve referans hastanelerinden biri olarak, tüm Eskişehir ve çevre illerdeki hastalara hizmet verilmektedir. Bu sistem sayesinde beyindeki tümörlerin, abselerin, kanamaların, omurgada enstrumantasyon gibi ameliyatların daha güvenli yapılabilmesi sağlanmaktadır.

7.Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi Kemoterapi Ünitesi, Orta Anadolu’nun en büyük kemoterapi uygulama ve ilaç hazırlama merkezidir. Hastane Kemoterapi Ünitesi 35 koltuk ve özel olarak hazırlanan yataklı kemoterapi odası ile birlikte 620 m2’lik bir alanda hizmet vermektedir.

8.Lineer Akseleratör Varian Trilogy Cihazı ile çok yönlü ve güvenilir, hassas şekilde tedavi yapılması mümkün olmaktadır. Cihaz robotik görüntüleme sistemi sayesinde tedavi edilecek bölgelerin doğrulanması ve ileri tümör takip yöntemi sunmaktadır.

9.Bölgemizde ilk olarak açılan, yenidoğan ünitemizde, erken doğum ve düşük ağırlıklı olgulara tedavi hizmeti sunulmaktadır.

10.Cerrahi kliniklerimizde ülkemizde yapılan tüm standart cerrahi girişimler uygulanabilmektedir.

11.Dahili ve Cerrahi kliniklerimizde endoskopik girişimler yapılabilmektedir. (Artroskopi, Laparoskopi, Endoskopi)

12.Plastik Cerrahi kliniğinde Mikrocerrahi girişimler ve Reimplantasyon uygulanmaktadır.

13.Biyokimya, hematoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarları geniş kapsamlı ve ayrıntılı tetkikleri yapabilir hale gelmekle beraber İnformasyon Sistemi ile hızlı sonuç verme olanağına kavuşmuştur.

14.Hastanemizde Yanık Ünitesi ile beraber bütün birimler için açılan Yoğun Bakım Ünitelerinde hizmet verilmektedir.

15.Anjiografi lâboratuvarında ülkemizde ancak birkaç merkezde yapılabilen Elektro Fizyoloji (EFS) Intravasküler ultrasonografi (IVUS) hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca stent balon, valvüloplasti vb. gibi invaziv girişimlerle önemli bir hizmeti yerine getirmektedir.

16.24 saat hizmet sunan Acil Tıp Anabilim Dalı bölgemizdeki tüm vakalara hizmet sunabilecek konumdadır. Ayrıca acil içinde yer alan Pediatrik Acil Servis Ünitesi bölgemizde bu anlamda hizmet sunan tek ünitedir.

17.Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (CT), Nükleer Tıp görüntüleme sistemleri ile önemli bir eksiklik giderilerek hizmet verilmeye devam edilmektedir.

18.Türkiye’nin ilk ünitelerinden biri olarak 1977 yılında kurulan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 40 yıllık geçmişe sahiptir. Çok sayıda yenidoğanın yaşama kavuşmasında rolü olan ünite, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin sahip olması gereken en üst noktaya gelmiştir. Ünite özellikli durumlar için yurdun dört bir yanından hasta kabul etmektedir.

19.Radyoterapi Merkezi 2004 yılı Haziran ayında açılarak bölge halkının hizmetine sunulmuştur.

20.Kanser vakalarına hizmet sunmak üzere bölgemizde tek olan Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı hizmet vermektedir.

21.Üreme Sağlığı Merkezimiz faaliyete geçirilmiştir. Bu merkezin bölgemizdeki hiçbir hastanede bulunmaması nedeniyle hastalarımızın bölgemiz dışı merkezlere sevkleri önlenerek, karşılaştıkları güçlükler büyük ölçüde giderilmiştir. Ünite, Türkiye’nin en modern merkezlerinden biridir.

22.Bölgemizde tek olan Genetik Hastalıkları Doğum Öncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi’nde (GENTAM) genetik araştırmalara yönelik olarak, bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

23.Check-up merkezinde 18 yaş üstü sağlıklı bireylerin gelişebilecek hastalıklar açısından risk faktörleri ve mevcut rahatsızlıkları araştırılmakta, hastalara gerekli tedaviler uygulanarak önerilerde bulunulmakta ve gerekli danışmanlık hizmetleri de verilerek ilgili bölümlere yönlendirilmektedir.

24.Taş Kırma, Ürodinami Ünitesi ve Check-Up Merkezi 1999 Yılında faaliyete başlamış olup, bölge halkının hizmetine sunulmuştur.

25.Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi ’nde (TICAM) deney hayvanları üzerinde akademik düzeyde çalışmalar sürdürülmektedir.

26.Jinekolojik Onkolojisi Grubu kurulmuş olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile ilgili kanserlerin tedavisini yürütmektedir. Jinekolojik Onkolojisi Grubu; Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Patoloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı Medikal Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından oluşturulan bir gruptur.

27.Hastanemizin temel hedefi olan tüm Klinik, Poliklinik, Laboratuvarlar, Acil Servis ile İdari-Mali Hizmet Üniteleri arasında entegre olarak çalışacak olan Hastane İnformasyon Sistemi (HİS), Laboratuvar İnformasyon Sistemi (LİS) bilgisayar otomasyon projesi 280 noktada faaliyete geçirilmiştir. Bu proje tamamlandığında tüm bu üniteler arası iletişim bilgisayar ağı ile gerçekleştirileceğinden hasta ve yakınlarına sunulan hizmetlerin kalitesinde de önemli katkılar sağlanacaktır. Ayrıca bu kapsamda ülkemiz kamu hastanelerinde gerçekleştirilmiş ilk proje olması nedeniyle diğer hastanelerimize de örnek bir model olmuştur. Proje tamamlandığında 350 noktaya ulaşılacaktır.

28.Hastanemiz hasta ve yakınları ile ziyaretçilerinin bekleme, ziyaret ve çeşitli gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak “Mermer Salon Sanat Galerisi” özel olarak tefriş ve dekore edilerek 1997 yılında hizmete açılmıştır. Ayrıca Mermer Salon Sanat Galerisi’nde üniversite içinden ve dışından sergiler açılmaktadır.

29.Hastanemize muayene ve tetkik için başvuran hastalarımıza planlı hizmet sunmak amacıyla 22.09.1999 tarihinde “Hasta Randevu Sistemi”ne geçilmiştir.

30.ESOGÜ Hastanesi’nde Dijital Dosya Arşiv Sistemi kurulmuş ve hastaların tüm dosya verileri elektronik ortama taşınmaktadır. Bu sistemle ESOGÜ Hastanesi’nde poliklinik randevusu alan hastaların dosyaları bir gün önceden çıkarılıp dijital ortamda taranarak sisteme aktarılmaktadır.

31.Hastanemizde sunulan hizmetlerin hasta ve yakınlarınca değerlendirilmesine yönelik olarak periyodik olarak anket çalışmaları yapılmakta ve sonuçlar üst yönetimimizce değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

32.Hasta Yardım Ekibi hasta ve yakınlarına danışmanlık ve gereksinim duyan hastalarımızın ilgili hizmet ünitelerine mobilizasyonu işlevini yerine getirmekte olup; Acil Servis, Poliklinik, Ameliyathane Girişi, Mermer Salon ve Başhekimlik bölgelerinde hizmet sunmaktadır. Bu ünitelerin kuruluş amacı 1010 yataklı olarak 110.000 m2’lik bir alanda hizmet sunan hastanemizden yararlanan hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili işlerini en az çaba, zaman ve emek harcayarak bitirebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu ünitemiz kurulduğu andan bu yana önemli mesafeler kaydederek hizmet kalitemize oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.

Soru, öneri veya şikayetleriniz ile ilgili olarak yetkililere erişmek, doktor listesi, sunulan hizmetler ile ilgili bilgi almak ve telefonla veya internetten online randevu almak için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Adres: Büyükdere Mah. Osmangazi Meşelik Kampüsü Odunpazarı, Eskişehir

Hizmetler / Bölümler

Şehir

Google Yorumları

2,9
254 yorum
 • Muhammed Karacor
  Muhammed Karacor
  3 ay önce

  Arkadaşlar kesinlikle burada çalışan doktorların özel muyahanesine gitmeyin. (genel cerrahi, göğüs cerrahi) özellikle adnan şahin.Resmen özel muayenehane çetesi oluşturulmuş. Sağlık için panikle buralara hiçbirşey yapmadıkları halde para harcarsınız sadece vakit kaybedersiniz. Biz çok mağdur olduk siz olmayın.

 • Furkan Ay
  Furkan Ay
  3 ay önce

  Nasıl bir durum bu anlamış değilim ya Kulak burun boğaz polikilinigde hiç bir çalışan telefonu açmıyor randevu zaten hep dolu oluyor anlayamadım ya kendi Şehrimizde hastaneye muayene olamaz hale geldik aylardır arıyorum Osmangazi üniversitesi KBB ye randevu alamıyorum hic bir çalışan ilgili değil daha derdini anlatmadan telefonu yüzümüze kapatıyorlar öldükten sonra mi muayene olucaz..

 • fatma negiş
  fatma negiş
  2 ay önce

  10 gündür tıbbı genetik bölümüne bağlanmaya çalışıyorum telefon edin değiştirelim tarih dediler ama açıp kapatmalar mı dersiniz, telefonu hiç açmamalar mı dersiniz. Aldığınız her kuruş bu şekilde çalışan her personelinize haram olsun

 • Merve Basaran
  Merve Basaran
  5 ay önce

  Yenidoğan bebeğimde hiç birşey olmamasına rağmen genetik hastalığı var deyip araştırmaya kalktılar. Allah kimseyi düşürmesin. İmkanı olan önünden bile geçmesin çünkü sağlıklı giren bile hasta olarak çıkıyor. Hasta olmasa bile...

 • kenan as
  kenan as
  5 ay önce

  KBB polikliniği sekreterler telefonlara bakmıyor. sayın başhekim sıradan vatandaş gibi ara ve gör bakalım cevap verecekler mi? yöneticiler rahat koltuklarından bakınca her şeyi yolundaymış gibi görüyor. yaka paça atacaksın bu sorumluları sokağa.

Yorum Ekle

Bir yanıt yazın

Geri Bilidirm
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Lütfen hatayı seçiniz.